Przejdź do treści

Przedszkole nr 52

Przedszkole nr 52

SUPRA BROKERS – oferta ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonej procedury brokerskiej, jak co roku, konsorcjum brokerskie – Marsh i Supra Brokers informują, że na dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2023/2024, najkorzystniejszą ofertę złożyła InterRisk TU S.A. Niniejszym przesyłamy i rekomendujemy ofertę InterRisk TU S.A. jako najkorzystniejszą. Do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci i młodzież z Waszych placówek, pracownicy tych placówek oraz dzieci pracowników placówek oświatowo – wychowawczych m.st.Warszawy. W celu przystąpienia do ubezpieczenia i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją prosimy:

wejść na stronę www.nnw24.pl

NNW_Interrisk_2023_ulotka_a4_do_a5 (1)
OWU EDU PLUS 2023 final (2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content