Przejdź do treści

Przedszkole nr 52

Przedszkole nr 52

Upoważnienie do odbioru dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka

  • Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.
  • Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. 
  • Wypełniony dokument rodzic osobiście przekazuje nauczycielowi oddziału.
  • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód​ tożsamości.
  • Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie.

Pliki do pobrania

Skip to content