Przejdź do treści

Przedszkole nr 52

Przedszkole nr 52

Ubezpieczenie OC placówki, Dyrektora oraz NNW Przedszkolne

Bezpieczny.pl (Grupa Generali Polska) – lider ubezpieczeń przedszkolnych / szkolnych dla dzieci oraz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jednostek oświatowych – przedstawia Państwu:
pakiet rozwiązań w postaci ubezpieczeń dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania placówki oświatowej:

I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki oświatowej: Dyrektora, placówki, nauczycieli oraz pozostałych pracowników

II. Ubezpieczenie NNW Przedszkolne (w wersji indywidualnej i grupowej)

Prosimy o przekazanie oferty Dyrektorowi placówki, Radzie Rodziców, Rodzicom, po zostałym zainteresowanym.

I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki przedszkolnej

Pakiet rozwiązań bezpiecznej placówki składa się z kompleksowej ochrony odpowiedzialności cywilnej placówki z uwzględnieniem wszelkich inicjatyw:

edukacyjnych

wychowawczych

opiekuńczych

pomocniczych

Przedstawiciele Bezpieczny.pl przedstawią Państwu szczegółowe zagadnienia odpowiedzialności cywilnej uwzględniając rolę:

organu prowadzącego placówki (z podziałem na publiczne i niepubliczne)

nadrzędną rolę Dyrektora placówki przedszkolnej

nauczycieli / wychowawców / opiekunów oddelegowanych do realizacji zadań

pozostałych pracowników wspierających funkcjonowanie placówki


Bezpieczny.pl wraz z Generali TU S.A. jest twórcą dedykowanych rozwiązań przeznaczonych dla placówek. Zakres ochrony ubezpieczeniowej współczesnej jednostki oświatowej to nie tylko budynek i miejsce edukacji. Zasięg placówki względem nadzoru podopiecznych jest wszędzie tam, gdzie jej rola w organizacji inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych.

  

Możliwe formy zawarcia ubezpieczenia OC:

Umowa OC w formie grupowej – w której ochroną ubezpieczeniową objęte są inicjatywy placówki, nadrzędna rola dyrektora placówki oraz wszyscy pracownicy zatrudnieni przez placówkę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, lub też świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także praktykanci i stażyści dedykowani do realizacji zadań.

Powyższe rozwiązanie jest rekomendowane przez Bezpieczny.pl – dający najwyższy poziom ochrony ubezpieczeniowej w jednostce oświatowej.

Umowa OC w formie indywidualnej – jako rozszerzenie ubezpieczenia NNW dla dyrektorów placówek, nauczycieli i wychowawców oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych, którego zakup możliwy jest za pośrednictwem portalu Bezpieczny.pl.

Powyższe rozwiązanie dedykowane jest dla pracowników placówek, którzy realizują zadania dla kilku jednostek oświatowych.


Szczegółowe informacje dotyczące zakresu, taryfy oraz analizy potrzeb udzieli Państwu nasz dedykowany przedstawiciel wyznaczony do obsługi w Państwa jednostce oświatowej.

Zachęcamy do przeprowadzenia szkoleń dla rad pedagogicznych w Państwa placówce oświatowej z uwzględnieniem roli odpowiedzialności cywilnej dla poszczególnych pracowników.

  

Oferta do pobrania (OC):

Oferta, zakres i taryfa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej, dyrektora, nauczycieli oraz pozostałych pracowników

Prezentacja omawiana przez przedstawiciela na spotkaniach z dyrektorem placówki oświatowej lub spotkaniach z radą pedagogiczną

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dedykowane dla jednostek oświatowych

Karta produktu

II. Rozwiązania dotyczące ubezpieczenia NNW dla wychowanków i pracowników placówek przedszkolnych

Możliwe formy zawarcia ubezpieczenia NNW

Forma indywidualna – w której placówka jedynie udostępnia Rodzicom komunikat o możliwości zakupu indywidualnego ubezpieczenia NNW. Rodzic samodzielnie wybiera zakres i dokonuje zakupu on-line na stronie bezpieczny.pl, a polisę otrzymuje na swój adres e-mail. W tej formie zawarcia ubezpieczenia NNW placówka nie uczestniczy w procesie zawierania polisy, nie podpisuje umowy, nie tworzy list ubezpieczonych i nie zbiera składek.

Bezpieczny.pl jest największym dystrybutorem w zawieraniu NNW w formie indywidualnej za pomocą dedykowanej platformy internetowej.

Ubezpieczone dzieci to bezpieczna placówka.

Forma grupowa – imienna oraz bezimienna, w której proces zawarcia został uproszczony do minimum i jest możliwy zdalnie. W tej formie ubezpieczenia istnieje możliwość uzyskania dodatkowego rabatu lub zwolnienie z opłacania składki części uczniów.

Powyższe rozwiązania uwzględniają objęcie zakresem ochrony ubezpieczenia podopiecznych placówki dla obcokrajowców, w tym pochodzących z terytorium Ukrainy.

Zachęcamy do przeprowadzenia prezentacji naszych rozwiązań na zebraniach rad rodziców / rad pedagogicznych.

  

Oferty do pobrania (NNW):

Oferty indywidualnego ubezpieczenia NNW do żłobka, przedszkola i zerówki – dla wychowanków oraz pracowników tych placówek

Oferta ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej lub imiennej

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW wraz z Tabelą urazów

Karty produktu Ubezpieczenia NNW

  

Szczegółowych informacji dotyczących oferty / rezerwacji szkoleń dyrektorów, rad pedagogicznych, rad rodziców, prezentacji oferty z zakresu OC lub NNW udzielają regionalni koordynatorzy Bezpieczny.pl.:

Joanna Karczewska
jkarczewska@bezpieczny.pl
+48 604 055 358

Tomasz Kołowrotkiewicz
tkolowrotkiewicz@bezpieczny.pl
+48 533 670 281

Mariusz Bolik
mbolik@bezpieczny.pl
+48 668 840 832

 
  

Bezpieczny.pl (Grupa Generali Polska) – największy dystrybutor ubezpieczeń NNW szkolnych/przedszkolnych w Polsce

Obowiązki informacyjne dystrybutora

Pełnomocnictwo dystrybutora Bezpieczny.pl

Obowiązki informacyjne dystrybutora Bezpieczny.pl

 

Skip to content