Przejdź do treści

Przedszkole nr 52

Przedszkole nr 52

NNW szkolne i dodatkowe OC nauczyciela / dyrektora _oferta na rok 2023/2024

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że Państwa jednostka uczestniczy w Warszawskim Programie Ubezpieczeniowym, jako Państwa brokera, przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa możliwość zakupu ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży i dodatkowe OC nauczyciela / dyrektora na preferencyjnych warunkach

 

 

NNW szkolne

Ubezpieczenie NNW dedykowane jest dla:

¾     dzieci pracowników Państwa jednostek, które uczą się w placówce oświatowej w Warszawie lub poza nią tj. żłobek, przedszkole, szkoła (dot. placówek miejskich i prywatnych),

¾     dzieci pracowników Państwa jednostek, które uczą się na uczelni wyższej i nie skończyli 25 roku życia,

¾     wszystkich dzieci uczęszczających do miejskich placówek oświatowych (żłobek, przedszkole, szkoła).

Przedstawiony program oferuje 5 wariantów z szerokim zakresem ubezpieczenia. W załączeniu materiał informacyjny.

!! Przypominamy, że ubezpieczenie to jest całkowicie dobrowolne i nikt nie ma prawa zmusić Państwa do kupna ubezpieczenia.

Webinary informacyjne

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o tym produkcie to zapraszamy na bezpłatne webinary w dniu 5 września 2023 r. o godzinie 10:00 i 14:00.

 

Linki do webinarów:

5 września 2023 r. godzina 10:00 – 11:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThjYzk5NzUtYzYyZC00ZWJjLWFlM2YtNDVkNjFlMGMwZjNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a6e6092-73e4-4752-b1a5-477a17f5056d%22%2c%22Oid%22%3a%229ef7fee4-6c86-448f-aef1-18110a4a1125%22%7d

 

 

5 września 2023 r. godzina 14:00 – 15:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJhMDM3N2MtZDI5Ny00Y2VlLWE5YTMtM2Y4ZTcxMWJlYWRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a6e6092-73e4-4752-b1a5-477a17f5056d%22%2c%22Oid%22%3a%229ef7fee4-6c86-448f-aef1-18110a4a1125%22%7d

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Każdy pracownik niezależnie od stanowiska, może skorzystać z oferty i ubezpieczyć swoje dziecko.

 

 

Okres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia obowiązuje od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r., pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia w terminie do 30 października 2023 r.

 

 

Jak dokonać zakupu ubezpieczenia?

Wszelkie formalności związane z zapisem dziecka odbywają się drogą elektroniczną – zgłoszenie do ubezpieczenia, płatność składki, dokumenty wraz z certyfikatem ubezpieczenia przesyłane są na wskazany podczas rejestracji e-mail

¾     Bezpośrednio poprzez stronę www.nnw24.pl

¾     Na ww. platformie należy wybrać wariant ubezpieczenia i dokonać płatności. Po opłaceniu składki otrzymacie Państwo certyfikat potwierdzający ochronę na adres mailowy wskazany w formularzu zakupu.

 

Jaki jest koszt takiego ubezpieczenia?

 

 

 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Supra Brokers:

szkolne@suprabrokers.pl lub centrala@suprabrokers.pl

Infolinia – 71 777 04 26 lub 71 777 04 11

1 – Pełna oferta NNW na rok 2023_2024_InterRisk TU
Skip to content